The Ghan

The Ghan är ett passagerartåg i Australien som går mellan Adelaide i South Australia till Darwin i Northern Territory. Man kan alltså åka hela vägen från landets södra kust till den norra kusten, tvärs igenom Australiens karga och glesbefolkade inland. Hela den 2 979 km långa resan tar ungefär 54 timmar, inklusive en fyra timmar lång paus i Alice Springs.

Det var inte förrän år 2004 som järnvägen mellan Alice Springs och Darwin stod klar, innan dess körde The Ghan bara mellan Adelaide och Alice Springs.

The Ghan har en avång per vecka. Tidigare kördes två avgångar under juni – september, men så är inte längre fallet.

Hur många vagnar som kopplas på tåget varierar från 16 till 26 stycken. Vagnarna byggdes av Comeng i Granville under 1960-talet och 1970-talet.

Korta fakta om The Ghan

Typ Transkontinentalt passagerartåg
Land Australien
Regioner Southern Australia

Northern Territory

Premiär 1929
Operatör Great Southern Rail
Sträcka 2 979 km (Adelaide – Darwin)
Spårbredd 1435 mm
Frekvens En avgång per vecka
Sittplatser Ja
Sovplatser Ja
Lok Pacific National NR class

Historia

Bakgrund

År 1878 började järnvägen Port Agusta to Government Gums Railway byggas, en smalspårig (1070 mm) järnväg. I juni 1880 hade projektet nått så pass långt som Hawker, i juli 1881 nådde järnvägen Beltana, i januari 1884 gick rälsen fram till Marree och i januari 1891 hade den nått Oodnadatta.

Det var inte förrän år 1926 som man började arbeta med en fortsättning till Alice Springs, en sträcka som stod färdig år 1929. Fram tills dessa genomfördes den sista biten av färden till Alice Springs med kamel.

Premiär för The Ghan

När The Ghan hade premiär i augusti 1929 körde den på den smalspåriga (1067 mm) Central Australian Railway som gick från Adelaid till Alice Springs. Det gick alltså inte att fortsätta norr ut med The Ghan från Alice Springs.

Det fanns drömmar om att fortsätta bygga järnväg ända fram till Darwin, men The Ghan gick inte särskilt bra ekonomiskt och alla sådana planer skrinlades därför. The Ghan hade stora problem med förseningar på grund av skador på rälsen, och tåget hade alltid en särskild transportvagn direkt efter lokomotivet lastad med järnvägsmaterial och verktyg så att man skulle kunna reparera järnvägen direkt när man stötte på skador. Både personal och passagerare fick kavla upp ärmarna och hjälpas åt för att tåget skulle kunna fortsätta sin resa.

Andra världskriget

Ånglok kräver mycket vatten, och när The Ghan behövde öka sin avångsfrekvens under andra världskriget blev det problem med att få tag på tillräckligt med vatten. I Alice Springs fanns bra vatten att tillgå, men tillgången var begränsad och samhällets vatten skulle räcka till mycket. För att lösa problemet uppfördes under andra världskriget torn för avmineralisering av vatten längs järnvägen så att mineralrikt grundvatten kunde användas. Vissa av tornen finns fortfarande kvar.

1957

År 1957 öppnade den standardbreda (1435 mm) järnvägslinjen Stirling North till Marree. Därefter fick The Ghan inte köra söder om Marree.

Den nya torrare dragningen

I oktober 1980 öppnades en ny standardbred järnväg mellan Tarcoola och Alice Springs. Denna nya dragning ligger cirka 160 km väster om den ursprungliga rälsen. Med dieseltåg iställetför ånglok finns inte samma behov av att kunna fylla på med vatten längs resans gång, så det var möjligt att dra järnvägen genom ett torrare område i centrala Australien. Detta minskade problemen med att översvämningar skadade rälsen.

Alice Springs – Darwin

Byggandet av järnvägen Alice Springs – Darwin startade den 1 juli 2001, och de första passagerartåget nådde Darwin den 3 februari 2004. Äntligen hade en över 125 år gammal dröm blivit verklighet, till en kostnad av 1,3 miljarder AUD. Projektet var det största järnvägsprojektet i Australien sedan Snowy Mountains Scheme byggdes 1949 – 1974.

Att The Ghan numera går hela vägen till Darwin har inneburit ett stort uppsving för turismen i Northern Territory. Järnvägen innebär också att Darwin har blivit mer lockande som hub för import och export.

Dokumentärer

Om The Ghans gamla rutt handlar ett avsnitt av BBC:s teveserie Great Railway Journeys of the World. Avsnittet, som visades första gången år 1980, har Michael Frayn som programledare.

Teveserien Chris Tarrant: Extreme Railways som visades på Channel 5 har ett avsnitt om The Ghans nya rutt.

Varför heter tåglinjen The Ghan?

Tåglinjen heter The Ghan eftersom den tidigare hade smeknamnet The Afghan Express.

Så varför kallades en tåglinje som varken gick i Afghanistan eller till Afghanistan för The Afghan Express? Svaret på den fråga är mer oklart, men det har troligen att göra med de kamelförare från Afghanistan som under 1800-talet anlände till Astralien för att hjälpa till att utforska kontinentens svårtillgängliga inre.

Turisten från USA

En av de mest uppmärksammade incidenterna för The Ghan inträffade den 6 juni år 2009. Då påträffades en 19-årig turist från Alaska sittandes inklämd i ett litet utrymme utanpå tåget. Han hade suttit där i två timmar och tjugo minuter trots hastigheter på uppemot 110 km/h. Detta efter att den unge mannen återvänt försent efter en paus i Port Augusta. Tåget hade redan hunnit stänga sina dörrar, med turistens bagage – inklusive pass, pengar och tågbiljett – fortfarande ombord. När han insåg att han inte kunde komma in klättrade han upp på tåget och klämde in sig i ett litet trapputrymme.

Turisten blev insläppt i tåget igen efter att en anställd hört hans rop på hjälp och fick tåget att nödbromsa. The Ghan befann sig då cirka tre timmar från sitt nästa stopp och temperaturen var kring +8 grader C. Räknar man in vindens kylfaktor vid 110 km/h motsvarar det flera minusgrader.