Helsingfors – Sankt Petersburg

Det går att åka tåg hela vägen från den finländska huvudstaden Helsingfors (Helsinki) till Rysslands näst största stad Sankt Petersburg. Sankt Petersburg, som under sovjettiden hette Leningrad, ligger där floden Neva tömmer sig i Östersjön.  Denna tåglinje erbjuder mycket vackra vyer som nästan kan konkurrera med de som Bergenbanan i Norge erbjuder.

Helsingfors–Riihimäki

Första delen av resan görs på Helsingfors–Riihimäki-banan, den del av Finlands bannät som går från huvudstaden till Riihimäki via Kervo och Hyvingen. Det är fryspårigt fram till Kervo, sedan är det tvåspårigt.

Riihimäki-Sankt Petersburg

Från och med Riihimäki fortsätter färden mot Sankt Petersburg på Riihimäki-Sankt Petersburg. banan, som ofta bara kallas för Sankt Petersburg-banan i Finland. Den är en del av både det finska och det ryska järnvägsnätet.

tabell

Varje dag går det tre persontåg i vardera riktningen. Från Helsingfors går det två dagdåg och ett nattåg. Med nattåget kan man åka vidare hela vägen till Moskva.

Högsta tillåtna hastighet är 200 km/h under större delen av resan, både i Finland och i Ryssland. Ett viktigt undantag är sträckan mellan Luumäki och Vainikkala där tågen inte får köra snabbare än 140 km/h.

Förr brukade gränskontrollen mellan Finland och Ryssland vara tidsödande, men den har effektiviserats på senare år. Efter att man kommit fram till gränsen på den finska sidan brukade det ta cirka 3 timmar och 40 minuter innan man var framme i Sankt Petersburg, numera har detta kortats till cirka 1 timme och 40 minuter tack vare snabbare gränsöverfart.

Historia

Banans tillkomst

Banan mellan Riihimäki-Sant Petersburg färdigställdes år 1870. Redan året innan hade sträckan Riihimäki-Lahtis tagits i bruk. Detta gör sträckan Riihimäki-Sankt Petersburg till en av de äldsta i Finland; den allra äldsta är Helsingfors – Tavastehus som togs i bruk 1862.

Så snart Riihimäki-Sankt Petersburg-banan öppnades blev den en mycket viktig trafikkanal. På den här tiden var Sankt Petersburg huvudstad i Ryssland, och kom så att förbli till revolutionsåret 1918.

Nytillkomna förändringar

helsingfors-sankt-petersburgÅr 2006 färdigställdes Lahtis direktbana, som är byggd för höghastighets tåg. Lahtis direktbana går mellan Kervo och Lahtis, och löper till stora delar parallellt med Riksväg 4/E75. Banans kurvradier är utformade för att klara hastigheter på 300 km/h men så fort körs tågen ännu inte. Istället används motorvagnståg av typen Pendolino som gör max 220 km/h. Dessa tåg traffikerar Helsingfors – Joensuu, Helsingfors – Kajana, Helsingfors – Imatra och Helsingfors – Sankt Petersburg. 220 km/h är den högsta hastighet som används för tåg i normal drift i Norden.

Godstrafiken Finland – Ryssland har till stora delar flyttats till en delvis ny järnväg som går via Kamennogorsk, en stad som ligger på Karelska näset i Leningrad oblast i Ryssland. På finska heter staden Antrea, på svenska Sankt Andree.