Alaska Railroad

Alaska Railroad går från Alaskas sydkust till Eielson Air Force Base och Fort Wainwright i inlandet. De sydligaste stationerna är hamnstäderna Seward och Whittier. Huvudbanan är drygt 760 km lång.

Från Whittier avgår två tågpråmar till Seattle, vilket gör att man kan ta sig från delstaten Whittier till delstaten Washington med tåg utan att behöva passera genom Kanada. Dessa pråmar ägs och drivs av Alaska Railroad. Från Whittier kan man också ta Aqua Train till Prince Rupert i British Columbia, det vill säga till Kanada. Aqua Train ägs och drivs av Canadian National Railway.

År 1985 köpte delstaten Alaska järnvägen från den amerikanska staten för drygt $22 miljoner, efter att staten under lång tid låtit underhållsarbetet bli eftersatt. Delstaten investerade sedan över $70 miljoner för att renovera och förbättra järnvägen.

Turism

Alaskan Railroad är mycket populär bland besökare, särskilt de tågvagnar som har panoramafönster. Värt att veta är också att flera stora kryssningsföretag äger egna privata tågvagnar som kopplas fast längst bak på tågen.

Här är några exempel på rutter som brukar vara mycket uppskattade av besökare som vill uppleva Alaska. Om du inte vill fara till Alaska så kan du få liknande upplevelser genom att åka Amtrak Cascades eller Royal Canadian Pacific.

Aurora Winter Train

Detta tåg är i bruk på helgerna under vintern, från mitten av september till mitten av maj. Det går mellan Anchorage och Fairbanks. Tåget i nordlig riktning åker iväg på lördagasmorgonen och tåget i sydlig riktning avgår på söndagsmorgonen.

Tåget stannar på nedanstående stationer, men det går även att stoppa tåget mellan stationerna genom att vifta med en stor flagga som signal.

 • Anchorage
 • Wasilla
 • Talkeetna
 • Chase
 • Curry
 • Deadhorse
 • Sherman
 • Gold Creek
 • Canyon
 • Twin Bridges
 • Chulitna
 • Hurricane
 • Denali
 • Healy
 • Nenana
 • Fairbanks

Resan brukar ta strax under 12 timmar mellan Anchorage och Fairbanks, men det varierar beroende på hur många stopp som måste göras mellan stationerna.

The Denali Star

Den här linjen går mellan Anchorage och Fairbanks, med stopp i Talkeetna och Denali National Park. Enkel resa tar ungefär 12 timmar, och rälsen vindlar sig fram över berg och genom dalgångar. Hastigheten är ofta låg, ibland inte mer än cirka 50 km/h. The Denali Star körs från 15 maj till 15 september.

Hurricane Turn

Hurricane Turn är ett tåg som trafikerar rutten Talkeetna – Hurricane Gulch tur och retur den sista torsdagen varje månad under vintersäsongen. Under sommarsäsongen kör tåget torsdag – söndag.

Det går inte någon bilväg mellan Talkeetna och Hurricane Gulch, så tåget är oerhört viktigt för de bofasta. Flaggsystemet används fortfarande för det här tåget, vilket innebär att den som vill kliva på någonstans signalerar med en flagga för att få lokföraren att stanna. Hur lång tid resan tar varierar därför beroende på hur många flaggstopp som görs under resan. Räkna med ungefär två och en halv timme enkel väg.

Glacier Discovery

Glacier Discovery är ett passagerartåg som utgår från Anchorage under sommarsäsongen, det vill säga maj till och med september.

Tågstationer:

glaciar
 

 

 

Glacier Discovery åker först från Anchorage till Whittier, och sedan till Grandview. Där vänder tåget och återvänder. Det är tillbaka i Anchorage igen på kvällen.

Coastal Classic

Coastal Classic är ett lite lyxigare tåg med utmärkta utsiktsmöjligheter. Tåget används huvudsakligen av turister och är bara är i bruk under sommarsäsongen. Rutten går mellan Anchorage och Seward, och enkel resa brukar ta ungefär fyra och en halv timme trots att distansen är kortare än 185 km eftersom rälsen slingrar sig fram genom bergen. Första klass kallas ”GoldStar Service” medan andra klass är ”Adventure”. Det finns alltid en cafévagn, däremot är det bara på vissa turer som det finns restaurangvagn.

Järnvägens tidiga historia i Alaska

Järnväg från Seward

alaskaÅr 1903 började järnvägsräls läggas norr ut från samhället Seward, som ligger på Kenaihalvön vid alaskas sydkust. Företaget som stod bakom rälsbyggandet var Alaska Central Railroad, och det hann färdigställa drygt 80 km räls som användes för att frakta passagerare, varor och post till området längs havsviken Turnagain Arm.

År 1909 drabbades Alaska Central Railroad av grava ekonomiska problem och ställdes under förvaltarskap, varpå järnvägen köptes upp av Alaska Northern Railroad Company. Alaska Northern Railroad Company byggde ut rälsen med ytterligare 21 km i nordlig riktning. Historien upprepade sig, och år 1914 ställdes Alaska Northern Railroad Company under förvaltarskap.

Tanana Valley Railroad

Den smalspåriga järnvägen Tanana Mines Railway började användas år 1905 i Tananadalen i Alaskas inland. Två år senare hade den hunnit bli över 70 km lång och bytte namn till Tanana Valley Railroad. Järnvägen sträckte sig nu hela vägen mellan Fairbanks och Chatanika, och användes för att knyta samman de små gruvsamhällena i området med orten Fairbanks och hamnarna längs Tananafloden nära Fairbanks.

År 1917 köptes Tanana Valley Railroad av staten.

Statliga järnvägar

USA hade köpt Alaska från Ryssland redan på 1800-talet, men det var först efter sekelskiftets guldruscher som Alaska officiellt inkorporerades som ett territorium istället för department eller distrikt. Alaskaterritoriet upprättades den 24 augusti 1912 och samma år inrättade USA:s president en kommission vars syfte var att undersöka förutsättningarna för statligt driven tågtrafik från Seward till staden Fairbanks i Alaskas inland – en sträcka på över 750 km.

Som ett resultat av statens strävanden började den köpa upp privata järnvägar i Alaska. Första köpet skedde år 1914, då staten köpte järnvägen från Seward från Alaska Northern Railroad Company och flyttade järnvägens högkvarter till ett område som på den tiden hette Ship Creek, men som vi idag känner till som Anchorage. Efter köpet började staten utöka denna järnväg i nordlig riktning. Chefsingenjör för projektet var överste Frederick Mears.

År 1917 gick Tanana Valley Railroad i konkurs och järnvägen köptes upp av staten, som var särskilt intresserad av dess terminaler. Sträckan mellan Fairbanks och Happy gjordes om från smalspår till treskenspår, för att tåg från Seward med standardvidden 1 435 mm skulle kunna använda rälsen. Staten satte också igång med att förlänga rälsen i sydlig riktning till Nenana, och konverterade så småningom denna bit till standardvidd (normalspår).

Trivia

Anchorage

alaska-railroad-viewAtt Ship Creek valdes som bas för järnvägens utveckling i Alaska hade en mycket stor påverkan på området, som gick från att vara mycket glesbefolkat till att bli en stad. I området nära flodens mynning, där järnvägens huvudkontor uppfördes, växten snabbt en tältby fram. Som alternativ till den röriga och hälsofarliga tältbyn lades grunden för ett mer välordnat samhälle på högre höjd något söder ut. Detta nybebyggna område kom så småningom att bli känt för hur välordnat och välbyggt det var i jämförelse med övriga bosättningar i Alaska. Detta är grunden till dagens Anchorage.

Under 1920-talet och 1930-talet var järnvägen fokus för ortens ekonomi. Ansvarig chef för järnvägen var svenskfödde översten Otto F. Ohlson, och under de närapå två årtionden som han kontrollerade järnvägen hade han indirekt också betydande kontroll över hela samhället eftersom järnvägens aktiviteter var så dominerande.

Mears Memorial Bridge

År 1923 färdigställdes Mears Memorial Bridge över floden Tanana vid samhället Nenana. USA:s president var på plats för att slå i den allra sista spiken på brons norra sida. Mears Memorial Bridge är med sina 210 meter fortfarande en av världens längsta enkla fackverksbroar.

Långfredagsjordbävningen 1964

Den stora jordbävning som skakade södra Alaska på långfredagen år 1964 orsakade stora skador för järnvägen. Bland annat knölades delar av rälsen i Sewards bangård ihop, och rälsen längs Turnagain Arm drabbades av översvämningar och jordskred.

Ånglok och diesellok

Alaska Railroad började använda sitt allra första diesellok år 1944. Alaska Railroads sista ånglok, ARR 557, togs ur bruk år 1966. År 2011 köpte Alaska Railroad tillbaka ARR 557 för att använda för särskilda nostalgiturer mellan Anchorage och Portage.